Rekrutacja

  

Przygotuj kilka dokumentów, wypełnij swoje wirtualne zgłoszenie i przynieś nam dokumenty.

Aby zapisać się na studia potrzebujesz następujących dokumentów:

  • Podanie o przyjęcie na studia (druk do wcześniejszego pobrania przy elektronicznej rejestracji)
  • Świadectwo dojrzałości (kserokopia + oryginał do wglądu), wydane  przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • 2 kolorowe fotografie o wymiarze 35x45mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • Czytelna kserokopia dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego, oryginał dowodu do wglądu.
  • Oświadczenie kandydata o studiowaniu drugiego kierunku studiów
  • Oryginał dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej:

BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra
90 1090 1926 0000 0005 1400 5976
Dopisek: Nazwa kierunku studiów
Opłata rekrutacyjna - 85 zł

  • Kandydaci na: filologię angielską, dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną dołączają oświadczenie o tym, że nie mają zdiagnozowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksji i dysortografii.
  • Kandydaci na: wychowanie fizyczne, fizjoterapię dołączają oświadczenie o umiejętności pływania
  • Kandydaci na: wychowanie fizyczne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku


Następnie wszystkie powyższe dokumenty zanieś do dziekanatu.
I to wszystko. :)
Żaczek

W razie wszelkich pytań chętnie odpowiemy Ci na wszystkie pytania:

  Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: Filologia, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

tel. (75) 645 33 04 (Filologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
tel. (75) 645 33 08 (Pedagogika)

e-mail: dziekanatwnhis@kpswjg.pl

www.wh.kpswjg.pl/pl/informacje-dla-kandydataWydział Przyrodniczo-Techniczny: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia, Edukacja Techniczno-Informatyczna
tel. (75) 645 33 32 (Fizjoterapia, Edukacja Techniczno-Informatyczna)
tel. (75) 645 33 30 (Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Dietetyka)
e-mail: dziekanatwpt@kpswjg.pl

www.wpt.kpswjg.pl/pl/dla-kandydataSzczegółowe zasady rekrutacji

Zasady i tryb przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2016/2017

  Wirtualny spacer po kampusie Uczelni

 

Zobacz także:
 
Studia w trybie stacjonarnym
Studia w trybie stacjonarnym (popołudniowym)
Studia w trybie niestacjonarnym