Indywidualne drzwi otwarte

Indywidualne drzwi otwarte

Zapraszamy do wzięcia udziału w różnych formach dodatkowych zajęć dydaktycznych, jakie przygotowaliśmy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2017/2018
w ramach „Indywidualnych drzwi otwartych w KPSW”. Ich celem jest, przede wszystkim, stworzenie uczniom możliwości zapoznania się z ofertą programową kształcenia, a także wykreowanie  niestandardowej okazji do wykazania się nabytą dotąd wiedzą i umiejętnościami, przy jednoczesnym poznaniu wcześniej nieznanych zagadnień z różnych dziedzin.

Jest to także niezaprzeczalna szansa wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy między nauczycielami szkół a nauczycielami akademickimi Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Propozycje tematów wykładów i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowane przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 • Znaczenie refleksji filozoficznej w świecie współczesnym.
 • Sokrates - filozof, nauczyciel i wychowawca.
 • Media i terroryzm.
 • Warsztat kompetencji międzykulturowej. (NOWOŚĆ)
 • Warsztaty pracy rzecznika prasowego.
 • Reklama zwierciadłem współczesnego człowieka (NOWOŚĆ)
 • Zasady redagowania czasopism tradycyjnych i elektronicznych.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja z elementami storytellingu.
 • Wykorzystanie nowych technologii w kształceniu.
 • Karkonosze znane i nieznane. Wydobycie rudy uranowej i eksport do byłego ZSRR.
 • Zapożyczenia niemieckie w polszczyźnie.
 • Obyczaje w Niemczech: Karnawał, Oktoberfest. (NOWOŚĆ)
 • Deutsch macht Spaß. Gry i zabawy językowe. (NOWOŚĆ)
 • Dialekty i odmiany języka angielskiego.
 • Zastosowanie angielskich idiomów w życiu codziennym.
 • Jak powstały sandwich, hoover and granola?
 • Dlaczego warto studiować języki obce?
 • Woda a mit Zachodu w kulturze amerykańskiej.
 • Upadek Muru Berlińskiego. Zjednoczenie Niemiec – historia.
 • Świadomość przynależności do regionu w czasach globalizacji.  
 • W roku Sienkiewicza.
 • „My z niego wszyscy” – Zygmunt Krasiński o Adamie Mickiewiczu.
 • Przestępczość nieletnich – przyczyny i następstwa zjawiska.
 • Cele życiowe i motywacje młodzieży w kontekście rozwoju osobowego.
 • Prostytucja nieletnich – badania i profilaktyka.

Terminy, oraz miejsce przeprowadzenia zajęć, można ustalić z Panią Prodziekan WNHiS mgr Magdaleną Baczyńską: email: magdalena.baczynska@kpswjg.pl, lub zgłosić w biurze promocji KPSW: tel. 75 645 33 12, email: promocja@kpswjg.pl

Propozycje warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przygotowane przez Przyrodniczo technicznych:

Bezpłatny kurs przygotowawczy do matury z matematyki

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 16.30 w Sali wykładowej nr 131 budynku nr 3 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny) na kampusie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, który mieści się przy ul. Lwóweckiej 18.

Zapisy oraz informacje na temat bezpłatnego kursy z matematyki  dla maturzystów uzyskać można telefonicznie (75 645 33 32), mailowo (eugeniusz.gronostaj@kpswjg.pl) lub osobiście w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego.

Liczymy na Państwa zainteresowanie i na wspólną owocną współpracę!