Koła naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 • Studenckie Koło Zainteresowań "Radio NaGłos", opiekun - dr Paweł Greń
 • Humanistyczne Koło Naukowe "SIMULACRUM", opiekun - dr Karol Morawski
 • Koło Naukowe Komunikacji SPołecznej "Twoje koło", opiekun - dr Jacek Trembecki
 • Koło Naukowe "Głos Studencki", opiekun - dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, mgr Krzysztof Wojtas

Wydział Nauk Medycznych i Technicznych:

 

 • KOŁO "ANTIDOTUM"
 • KOŁO "BOLUS"
 • KOŁO FIZJOLOGII WYSIŁKU...
 • KOŁO "INTELEKKT"
 • KOŁO "PARAMEDYK"
 • KOŁO "PHYSIS"
 • KOŁO "PROZDROWIE"
 • KOŁO STUDENTÓW WF

instagram
instagram
instagram