Komunikaty

 

 

 

W środę  10 lipca o godz. 10.00 w budynku KPSW nr 12 pok. nr 6

organizowane są zajęcia sprawnych rąk.

Zapraszamy wszystkie chętne panie.

 

 

Przypomnienie dla osób pragnących kontynuować zajęcia na KUTW

o konieczności dokonania zapisu na następny rok akademicki.

Słuchacze mający potwierdzoną opłatę do końca maja, mogą zapisać się do 31. lipca na rok kolejny w czasie dyżuru sekretariatu.

Nadpłata za rok akademicki 2018/2019 nie jest dokonaniem zapisu.

Listy słuchaczy na nowy rok akademicki zastaną sporządzone

wyłącznie na podstawie zapisów dokonanych w sekretariacie.

Nowi słuchacze będą przyjmowani od 07.08. w miarę wolnych miejsc.