Komunikaty

Projekt pod nazwą„Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rekrutacja słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach Profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację  słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze do udziału w zajęciach profilaktyka i terapia zespołów bólowych kręgosłupa realizowanych w ramach Projektu pn. „Życie w Trzecim Wieku może być ciekawe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wniosek o udział w zajęciach (formularz wniosku - Zał. 2) należy pobrać ze strony internetowej KUTW w Jeleniej Górze (wersja papierowa wniosku jest dostępna w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00).

Wnioski należy składać w sekretariacie projektu w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pokój nr 5, budynek nr 3) od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00 od 22 września do 5 października 2020 roku do godziny 14.00.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW i stronie internetowej KUTW w dniu 9 października 2020 roku.

Załączniki :  

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji słuchaczy KUTW <<<

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w zajęciach <<<


----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Od 21 września do 9 października we wszystkie poniedziałki i piątki o godz. 10.00 odbywać się będą w sali lustrzanej  zaległe zajęcia z muzykoterapii z Panią Idą.

 

 

Uwaga słuchacze z UBIEGŁOROCZNEGO projektu

„Profilaktyka i rehabilitacja zespołów bólowych kręgosłupa”!
(mający aktualnie ćwiczenia na basenie z Panią Małgorzatą)

Zaległe zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej odbywać się będą

od 18.09. – 2.10.2020 w piątki w godz. 11.00 – 11.45

w hali sportowej KPSW.

 

 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

połączona z Dyplomatorium 2019/2020

i uroczystością Jubileuszu 20-lecia KUTW

odbędzie się 1 października o godz. 11.00 w auli KPSW.

Udział w uroczystościach, ze względu na przepisy GIS,

 wezmą jedynie osoby które otrzymają
PISEMNE ZAPROSZENIE.

Zaproszenia otrzymają:

·        Władze Uczelni

·        zaproszeni goście z instytucji współpracujących z KUTW

·        osoby uhonorowane jubileuszową plakietą „Serce za Serce”

·        wykładowcy i instruktorzy KUTW

·        słuchacze KUTW – dyplomanci, którzy w roku akademickim 2019/2020 uzyskali status Kryształowego, Perłowego, Złotego bądź Brylantowego Słuchacza

·        wolontariusze i osoby pracujące społecznie na rzecz KUTW

 

 

INFORMUJĘ że w dniu 3 września o godz.. 14.00

ze względów logistycznych zakończyły się zapisy

na KUTW, na rok akademicki 2020/2021

 

 

 

Od 24 sierpnia (o ile w Jeleniej Górze nie pojawi się ognisko koronawirusa)

co poniedziałek od godz. 10.00 odbywać się będą zajęcia nordic walking

na zwyczajowej dla nas trasie, tj. spod „Grzybka” do Perły Zachodu.

Zapraszamy.

 

instagram
instagram
instagram