Radio NaGłos - Ramówka 2017/2018

 


PONIEDZIAŁEK: (realizacja: Krzysztof Lewandowski)

15:00 – 16:00 – K. Kłyk, J. Łukasiewicz „Dno i wodorosty”

16:00 – 17:00 – K. Lewandowski „Ciekawe brzmienia”

17:00 – 18:00 – K. Nowocień, O. Czekańska Slamy

18:00 – 19:00 – Ł. Przybyła Rap Ma Bujać

19:00 – 21:00 – A. Borkowski, K. Jagiełło, K. Lewandowski Top Głos

 

WTOREK:  (realizacja: Mateusz Grabowski)

15:00 – 16:00 – P. Domagała, G. Dzierugo „Sfragowani”

16:00 – 17:00 – M. Grabowski, P. Sobala „Hoć Posuhaj”

17:00 – 18:00 – M. Nadolska, B. Sokołowska, N. Wyrzykowska(nie) winne radio

18:00 – 20:00 – W. Krasnodębski „Dark Room”

 

ŚRODA:  (realizacja: Barbara Wyleżoł)

16:30 - 17:30 - B. Wyleżoł "Rozmowa NaGłos"

17:30 - 18:30 – G. Gola „Muzyczna Wyspa”

 

 

 CZWARTEK:  (realizacja: Grzegorz Dzierugo/ Barbara Wyleżoł) 

 

15:30 – 16:30 – K. Tomczak, M. Jasińska „Co jest grane”

16:30 - 17:30 - B. Wyleżoł "Filozoficzna Krzyżówka"

16:30 - 17:30 – Z. Grzegorzewska, I. Różalska, G. Kubiak „Muzyczny Misz-masz”

18:30 - 20:00 - A. Patlewicz "Jazz Hour”