„Twórczy Odkrywcy” w KPSW

„Twórczy Odkrywcy” w KPSW

1 kwietnia 2019 roku w Zakładzie Pedagogiki zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży z Uniwersytetu Dziecięcego Twórczy Odkrywcy. Przewodnim hasłem zajęć była Przyroda bez granic. Wykład wygłosiła dr Beata Rynkiewicz. Dotyczył on różnych form ochrony przyrody, wymienione zostały międzynarodowe organizacje zajmujące się szeroko rozumianą ochroną przyrody. Uwaga została skierowana na podejmowane działania w naszym regionie na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, scharakteryzowana została między innymi fauna i flora, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie parku oraz sposoby oznaczania szlaków i zasady odpowiedniego zachowania się turystów. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których słuchacze uniwersytetu z klas 1-3, oraz IV –VIII, w odpowiednio podzielonych grupach, pod kierunkiem studentów II roku Pedagogiki z kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Nauczaniem Języka Angielskiego, zaprojektowali ulotki nawiązujące do treści wykładu. Studenci doskonale wywiązali się z powierzonego im zadania.   Prace koordynowała dr Beata Rynkiewicz.

Dzieci wykazały się dużą kreatywnością, powstały piękne, kolorowe prace wskazujące na głębokie zrozumienie omawianych tematów.

red. dr Beata Rynkiewicz

20190401_113136
20190401_114907
20190401_121707
20190403_101445
20190403_101709
20190403_101746
20190403_101806
20190403_101854
20190403_101931
20190403_102150
20190403_102201
20190403_102213
20190403_102235
20190403_102349
20190403_102408
20190403_102417
20190403_102431
instagram
instagram
instagram