Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20. Dyplomy rozdane!

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20. Dyplomy rozdane!

7 października 2020 roku studenci II i III roku kierunku pielęgniarstwa wraz z opiekunami mgr Renatą Wysocka i mgr Patrycją Zaporą oraz w ścisłej współpracy z porucznik Anną Mleczko brali czynny udział w charakterze pozorantów w ćwiczeniach taktyczno-specjalnych pk RENEGADE/SAREX-20. W  środę (27 stycznia) JM Rekstor KPSW, dr n. med. Wioletta Palczewska wręczyła uczestnikom szkolenia dyplomy, dziękując za udział i profesjonalizm. 

Celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i układu pozamilitarnego - istotnych elementów systemu bezpieczeństwa państwa - do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. 

Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

instagram
instagram
instagram