Dodatkowa rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - II edycja

Dodatkowa rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe - II edycja

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację studentów, na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.”Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego.

W ramach Projektu studenci KPSW w Jeleniej Górze będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych w okresie: od czerwca 2018 do stycznia 2019 r.

W dodatkowej rekrutacji mogą wziąć udział studenci II roku studiów:
- Dietetyka
- Fizjoterapia
- Wychowanie Fizyczne
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Filologia
- Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Wniosek o udział w projekcie (załącznik 2) podpisany przez studenta, należy złożyć w
Dziale Nauczania, (budynek nr 12, pok. 206)

Wniosek należy dostarczyć w terminie do11.06.2018r. do godz. 14.00

Załącznik 1-Regulamin rekrutacji praktykantów KPSW

Załącznik 2- Wniosek studenta o udział w projekcie