DODATKOWA REKRUTACJA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM

 

Wydział Humanistyczny KPSW w Jeleniej Górze ogłasza dodatkową rekrutację na następujące kierunki studiów:

- filologia ze specjalnością filologia angielska

- pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna-studia stacjonarne

- pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna-studia niestacjonarne

- pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna-studia stacjonarne

- pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna-studia niestacjonarne

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością public relation lub rzecznictwo prasowe-studia stacjonarne

Rekrutacja trwać będzie od 21.10.2011 r. do 27.10.2011 r

Informacje o rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego KPSW w Jeleniej Górze:http: //wh.kpswjg.pl

instagram
instagram
instagram