Dofinansowanie Projektu

Dofinansowanie Projektu

Miło nam poinformować, że Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze stała się Beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego realizuje projekt pn.
         „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” .

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczących się w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 Projekt jest zbieżny z działaniem POWER 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych i realizuje następujące cele:

1) Podniesienie kompetencji osób uczących się w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez:

a) dostosowanie programu kształcenia na studiach I stopnia o profilu praktycznym do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie nowych specjalności na kierunku filologia, pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,

b) organizacja kursu i warsztatów dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich),

c) wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK poprzez: wzmocnienie kompetencji osoby w nim zatrudnionej, zatrudnienie dodatkowej osoby z uprawnieniami doradcy zawodowego oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia pracy.

2)  Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadry w systemie szkolnictwa wyższego:

a) opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Modelu Zarządzania KPSW oraz podniesienie sprawności zarządzania w KPSW poprzez rozbudowę i unowocześnienie funkcjonującego systemu informatycznego,

b) podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni poprzez udział w szkoleniach z zakresu praktycznego zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w dydaktyce oraz nowoczesnych strategii, metod i technik nauczania, a także w zakresie podnoszenia umiejętności z języka angielskiego,

c) podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej poprzez udział pracowników w certyfikowanych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

1. Moduł programów kształcenia,

2. Moduł podnoszenia kompetencji,

3. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

4. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

 

Łaczna wartośc projektu:       2 955 189,60 zł.

Dofinansowanie projektu:

- ze środków europejskich:     2 490 633,79 zł

- ze środków dotacji celowej:     375 900,10 zł

- wkład własny:                             88 655,71 zł.


Łączna wartość projektu:
2 955 189,60