DYPLOMATORIUM 2020

DYPLOMATORIUM 2020

 

Tradycyjnie we wszystkich uczelniach wyższych w naszym kraju po zakończeniu roku akademickiego Absolwenci biorą udział w szczególnie doniosłej uroczystości jaką jest DYPLOMATORIUM. Ta bardzo wyjątkowa uroczystość wręczenia dyplomów i pożegnania  studentów w tym roku w kameralnej formie.

Zapraszamy tegorocznych Absolwentów KPSW do wysłuchania przemówienia Rektora KPSW prof. dr hab. Mariana Ursela.

 


 

instagram
instagram
instagram