Instrukcja składania wniosków o przyznanie stypendium

Instrukcja składania wniosków o przyznanie stypendium

W związku z potrzebą zachowania bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19, prosimy Studentów aby wypełnione i podpisane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych składać w sekretariacie rektoratu, który znajduje się na parterze budynku nr 1.

W godz. od 10.00 do 14.30.

Wnioski z kompletem dokumentów należy wypełnić czytelnie, podając numer telefonu oraz adres e-mail.
W razie niejasności pracownicy kwestury będą się z Państwem kontaktować.

Wszelkie pytania dotyczące stypendiów prosimy kierować drogą elektroniczną lub telefoniczne:

malgorzata.rostkowska@kpswjg.pl 
tel. 75 6453358

iwona.sokalska@kpswjg.pl        
tel. 75 6453314

instagram
instagram
instagram