Inżynierowie potrzebni od zaraz!

Inżynierowie potrzebni od zaraz!

W dniu 14.12.2018 r. w Sali Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na zaproszenie Pani Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego i kadry dydaktycznej studiów inżynierskich kierunku edukacja techniczno-informatyczna  przybyli przedstawiciele firm działających na terenie województwa dolnośląskiego i dyrektorrzy szkół średnich. Debata "System edukacji a rynek pracy" została objęta patronatem Prezydenta Jeleniej Góry.

Podczas spotkania dyskutowano o kluczowych wyzwaniach, jakie stoją przed jeleniogórskim systemem edukacji i rynkiem pracy oraz modelom kompleksowej współpracy biznesu z edukacją:

  1. Rynek pracy a programy kształcenia, a w tym kariery absolwentów kierunku inżynierskiego: Edukacja techniczno-informatyczna  KPSW.
  2. Współpraca między uczelnią, szkołami a firmami reprezentującymi różne branże w zakresie tworzenia programów studiów, organizacji praktyk zawodowych i staży oraz prowadzenia zajęć przez praktyków w danym zawodzie. 
  3. Współpraca w tworzeniu nowych kierunków technicznych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, w zakresie kształcenia specjalistów deficytowych na lokalnym rynku pracy
  4. Współpraca uczelni z przedsiębiorcami w tworzeniu kursów edukacyjnych przy pomocy istniejących na rynku podmiotów gospodarczych.
  5. Współpraca przy realizacji  inżynierskich prac dyplomowych w zakresie doboru tematów i ich realizacji w oparciu o technologie stosowane w przesiębiorstwach na lokalnym rynku.
  6. Aspekty współpracy w przybliżaniu młodzieży klas maturalnych zagadnień dotyczących wyboru dalszego kierunku rozwoju zawodowego – podjęcia studiów na wyższych uczelniach technicznych, w tym podjęcia studiów inżynierskich w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Jedną z istotniejszych konkluzji spotkania, było stwierdzenie, iż lokalny rynek pracy charakteryzuje duże zapotrzebowanie na inżynierów i specjalistów z dziedzin technicznych i informatycznych. Przedsiębiorcy zainteresowani są rozwijaniem kompetencji twardych swoich pracowników poprzez system szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Potencjalni pracodawcy chcą także szkolić i zatrudniać studentów po odbyciu praktyk zawodowych, już w trakcie nauki. Bardzo dobrze została przyjęta informacja, iż czas trwania obowiązkowych zawodowych praktyk podczas studiów inżynierskich, ma zostać wydłużony do 6 miesięcy.

Zauważono także problemy z jakimi zmaga się lokalny system edukacji, nie zawsze nadążając za potrzebami potencjalnych pracodawców. Lokalni przedsiębiorcy najwyżej cenią pracownika związanego z regionem jeleniogórskim i właśnie w takich pracowników chcą inwestować. Zwrócono również uwagę na problematykę kompetencji społecznych (tzw. kompetencje miękkie) potencjalnych pracowników, których rozwój ogromnie przyczynia się do efektywnego funkcjonowania w strukturach przedsiębiorstw.

Bardzo dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom debaty za przybycie, oraz konstruktywną dyskusję.

red. R. Tomasik

instagram
instagram
instagram