J. niemiecki w turystyce i kulturze

J. niemiecki w turystyce i kulturze

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty studiów podyplomowych organizowanych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Nowym proponowanym kierunkiem jest język niemiecki w turystyce i kulturzeTo studia utworzone dla potrzeb regionalnego i lokalnego rynku w sektorach turystyki i kultury, które od pewnego czasu wskazują na niedostateczne przygotowanie pracowników w zakresie posługiwania się specjalistycznym językiem niemieckim. Mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez doskonalenie kompetencji językowych osób zatrudnionych w instytucjach kultury i podmiotach szeroko pojętej gospodarki turystycznej.

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich różnych kierunków, którzy pracują obecnie, bądź zamierzają w przyszłości podjąć pracę w instytucjach kultury i podmiotach obsługi ruchu turystycznego. Słuchaczami studiów mogą zostać również pracownicy administracji samorządowej różnych szczebli odpowiedzialni za rozwój kultury i turystyki, kontakty międzynarodowe oraz promocję gmin i powiatów.
Przedmioty związane z warstwą językową studiów poszerzają słownictwo specjalistyczne w obszarze turystyki i kultury oraz podwyższają kompetencje i biegłość językową w zakresie prowadzenia korespondencji biznesowej, tłumaczenia treści ofert rynkowych, poprawnego rozumienia dokumentów biznesowych oraz prowadzenia działań biznesowych. Przedmioty w obszarze marketingu, takie jak: kreowanie produktu turystyki kulturowej, standardy obsługi klienta w turystyce i kulturze oraz nowoczesne formy promocji, uczą samodzielnego przygotowania poprawnych lingwistycznie ofert rynkowych nie tylko w języku ojczystym, ale również niemieckim oraz prowadzenia skutecznej promocji na rynkach niemieckojęzycznych. 
 
Aby ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, należy złożyć w dziekanacie WNHiS podanie na studia, kserokopię oryginału lub odpisu dyplomu oraz oświadczenie dot. poziomu biegłości językowej B1, lub przesłać je drogą elektroniczną: dziekanatwnhis@kpswjg.pl

 

Koszt studiów wynosi 2600 zł za dwa semestry. 
Więcej na temat innych kierunków studiów podyplomowych, znajdziecie Państwo tutaj >>>
 
red. R. Tomasik
instagram
instagram
instagram