Jak wartościowo spędzić popołudnie? Studiując!

Jak wartościowo spędzić popołudnie? Studiując!Jak wartościowo spędzić popołudnie? Studiując!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób pracujących, największa jeleniogórska uczelnia uruchamia studia w nowej, elastycznej formie kształcenia – w trybie popołudniowym, na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa. Zajęcia w godzinach 16-20 skierowane są do tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a muszą połączyć naukę z pracą. Co ważne – studia są całkowicie bezpłatne! Może się na nie zapisać każdy, kto zdał maturę.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze stara się zaspokoić potrzeby tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z pracy, a chcą się nadal uczyć lub pragną podnieść swoje kwalifikacje. Dlatego uruchamia studia dzienne w trybie popołudniowym. W przeciwieństwie do studiów zaocznych są to studia całkowicie darmowe! Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 16-20. Plan zajęć zostanie ułożony wraz z osobami, które zapiszą się na studia. Wszystko po to, by możliwie najlepiej wykorzystać ten czas. – Nie oznacza to rezygnacji z przedmiotów, a jedynie takie ich ułożenie, aby każdy student mógł uczestniczyć w jak największej ilości ćwiczeń i wykładów – wyjaśniają pracownicy KPSW.

Zajęcia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa mają rozpocząć się już 24 marca. Trzy i pół letnie studia inżynierskie obejmują dwie specjalności – menedżera bezpieczeństwa oraz pracownika służb BHP. Podczas nauki, ukierunkowanej na praktyczną naukę zawodu, będzie można ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, mechaniki, informatyki, automatyki, techniki cyfrowej, rozwinąć umiejętności projektowania i zarządzania. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy jako wdrożeniowiec, eksploatator i administrator systemów zarządzania bezpieczeństwem, specjalista ds. bezpieczeństwa we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach.

Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa (niezależnie od specjalności) potwierdzone świadectwem Uczelni, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp. Absolwent może starać się imienną, bezterminową licencje pracownika zabezpieczenia technicznego upoważniającą do montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych.

Oprócz studiów w trybie popołudniowym uruchamiane są także standardowe studia w trybie dziennym. Na oba tryby można zapisywać się do 21 marca. Szczegóły na stronie www.wpt.kpswjg.pl i w dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technicznego – 756453332.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KIERUNKU „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA”

1. Inżynieria bezpieczeństwa (studia inżynierskie o profilu praktycznym)  prowadzona jest na dwóch specjalnościach:

 • menedżer bezpieczeństwa,
 • pracownik służb bhp.

2. Profil praktyczny kształcenia oznacza, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne.

3. Nauka rozpoczyna się 24 marca 2014r.

4. Rekrutacja: od 14.02.2014 do 21.03.2014. Szczegóły na stronie internetowej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

e-mail: dziekanatwpt@kpswjg.pl, telefon: 075 645 33 32

5. Dogodne dla przyszłych studentów formy kształcenia:

 • stacjonarne dzienne,
 •   
 • stacjonarne, prowadzone w tygodniu, w godzinach popołudniowych (także dla osób 26+)
 •  

6. Obie formy kształcenia BEZPŁATNE.

7. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów:

 • podstawowych i ogólnotechnicznych,
 • technicznych z zakresu informatyki i projektowania inżynierskiego,
 • technicznych z zakresu bezpieczeństwa,
 • zarządzania,
 • specjalistycznych, w tym bhp.

8. Nauka trwa siedem semestrów. Studia kończą się napisaniem i obroną inżynierskiej pracy dyplomowej i otrzymaniem tytułu zawodowego INŻYNIERA.

9. Wszyscy absolwenci zdobywają uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

instagram
instagram
instagram