Jak wuefiści prostują dzieciom kręgosłupy

Jak wuefiści prostują dzieciom kręgosłupy

 16 maja, w ramach innowacji organizacyjno-metodycznej zaproponowanej przez mgr Małgorzatę Nyc z przedmiotu gimnastyka korekcyjna, realizowanej przy współpracy z Przedszkolem Publicznym nr 1 w Kowarach po raz kolejny dzieci - tym razem pięciolatki - miały możliwość uczestniczenia w cyklu turniejów i zabaw o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym. Tematem
przewodnim była profilaktyka zdrowego kręgosłupa i dbałośc o prawidłową postawę. 

P1050374
P1050381
P1050382
P1050385
P1050400
P1050403
P1050412
P1050417
P1050429
P1050430
P1050434
P1050444
P1050453
instagram
instagram
instagram