Językiem także można zranić

Językiem także można zranić

Wykład na ten niezwykle ważny i aktualny temat  wygłosił dr Jerzy Widerski w Zespole Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze.

W ZST Mechanik 23 stycznia rozpoczął się cykl wydarzeń poświęconych przeciwdziałaniu dyskryminacji, hejtowi i mowie nienawiści. Pomysłodawcami wydarzenia  są  Piotr Iwaniec – Dyrektor ZST Mechanik oraz dr Jerzy Widerski – Członek Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN,  a także  Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KPSW.  

W auli Szkoły wszystkie miejsca zostały zajęte -  licznie  zgromadzili się   Uczniowie, Nauczyciele oraz Goście.  Przybyli  między innymi:  Grażyna Malczuk – Kanclerz KPSW, Wojciech Chadży – Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry oraz  Gabriela Bajek – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.  Wydarzeniem także zainteresowały się lokalne i regionalne media.

Podczas wykładu dr J. Widerski opowiadał o  roli  języka w naszym życiu,  o negatywnych  zjawiskach społecznych  determinujących
 współczesne wypowiedzi Polaków, a także wskazywał na funkcję hejtu i mowy nienawiści oraz przedstawił sposoby właściwej (etycznej) komunikacji. Po wykładzie odbyła się dyskusja, którą prowadził Dyrektor Piotr Iwaniec.

Było to pierwsze wydarzenie poświęcone tej problematyce. Wkrótce w ZST Mechanik odbędą się warsztaty poświęcone tolerancji i właściwej komunikacji społecznej i interpersonalnej, które będą nadal realizowane we współpracy z Zakładem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KPSW.

zamieścił R. Tomasik, aut. DZiKS, fot. Wojciech Balik

Wydarzenie w mediach:
jelonka.com >>>
FB >>>
strimeo.tv >>>

IMG_4211
IMG_4231
IMG_4243
IMG_4247
IMG_4252
IMG_4273
IMG_4287
instagram
instagram
instagram