Karkonoska Nagroda Literacka

Karkonoska Nagroda Literacka

Do dnia  30 września br. można zgłaszać kandydatury do pierwszej edycji  polsko-niemieckiej Karkonoskiej Nagrody  Literackiej.  
Wyróżnienie to kierowane  zarówno do osób fizycznych jak i  prawnych, ma na celu uhonorowanie twórców indywidualnych, organizacji, instytucji  za  wybitne osiągnięcia
w dziedzinie  literatury, związane z literaturą i kulturą Śląska,  które odznaczają się szczególną wymową humanitarną i służą duchowi porozumienia.
Nagrodę przyznaje: Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska (VSK) przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Patronat nad Nagrodą objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski i Premier Wolnego Państwa Saksonii Pan Michael Kretschmer.
Kandydatury do Nagrody  mogą być zgłaszane przez każdego mieszkańca  Wolnego Państwa Saksonii i Śląska.  Zgłoszenia  powinny zawierać dokładny opis osiągnięć kandydata.

Kandydatury oceni jury składające się z siedmiu członków:                                                     
dr Jens Baumann (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Saksonii, Drezno),                                     
dr Magdalena Gebala (Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej),                    
Sven-Alexis Fischer (  Członek Zarządu Stowarzyszenia Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska),                                                                                   
prof. dr Lucjan Puchalski ( Uniwersytet Wrocławski),                                                             
prof. dr Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet w Lipsku),                                                  
Christopher Schmidt-Münzberg  (przewodniczący VSK),                                                               
dr Józef Zaprucki ( Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska).

Uroczysta ceremonia wręczenia Karkonoskiej Nagrody Literackiej  o wartości 3 tysięcy Euro będzie miała miejsce 1 grudnia 2019 roku w auli Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, przy ul. Lwóweckiej 18 .

Termin zgłaszania kandydatów w pierwszej edycji Karkonoskiej Nagrody Literackiej upływa 30 września 2019 r.  
Zgłoszenia wraz z dokładnym uzasadnieniem  można składać na adres: VSK e. V., Brüderstr. 13, 02826 lub elektronicznie: vorstand@vskschlesien.de
lub Rektorat Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra, rektorat@kpswjg.pl   

instagram
instagram
instagram