Komunikat Biblioteka

Komunikat Biblioteka

Zgodnie z zarządzeniem Rektora KPSW z dnia 9 listopada 2020 r. Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej ogranicza prowadzenie działalności poprzez bezpośredni dostęp do zbiorów i obsługę użytkowników do dnia 29 listopada 2020r.


Zapraszamy do korzystania z platformy IBUK Libra oraz Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Studenci oraz pracownicy KPSW nie posiadający kodu dostępu do platformy IBUK proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy (adresy i numery telefonów w zakładce Biblioteka)

instagram
instagram
instagram