Konferencja

Konferencja

Wczoraj (21 września 2020) w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbyła się konferencja dot. Współpracy Uczelni z klubami sportowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dr. Jacka Falkenberga przyjęli działacze i trenerzy. Wśród nich była słynna lekkoatletka, medalistka igrzysk paraolimpijskich, mistrzyni Europy i świata Pani Lucyna Kornobys.

Gości powitała Pani Rektor dr n. med. Wioletta Palczewska prof. KPSW. Krótkie wprowadzenie merytoryczne przedstawił dr Jacek Falkenberg. Pani mgr Monika Stanaszek przedstawiła możliwości Uczelni w zakresie studiowania i profesjonalnego uprawiania sportu, zwracając szczególną uwagę na pracownię badań wydolnościowych dla zawodników.

Najważniejszym punktem poniedziałkowego spotkania była dyskusja, w trakcie której poruszono wiele problematycznych aspektów współczesnego sportu, padało dużo pytań i propozycji. To niemal dwugodzinna debata – burza mózgów, uwzględniająca wzajemne oczekiwania instytucji.  

Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie z nowymi władzami Uczelni. Kolejne zapowiedział Dziekan dr Jacek Falkenberg. Zaprosił swoich gości na konferencję, która ma się odbyć już w grudniu 2020. Ta z kolei ma nieść konkretne propozycje, bazujące na tym, co udało się ustalić i wywnioskować podczas wczorajszego spotkania.

Celem konferencji i wielogodzinnych rozmów jest podnoszenie poziomu oraz jakości studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze, a także działania mające na celu umożliwienie rozwijania (nie tylko) sportowych pasji.

instagram
instagram
instagram