Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

W marcu br. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podjęła działania mające na celu rozbudowanie oferty Kadr dla przemysłu. Agencja zawarła porozumienie ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, a zatem rozszerzyła grono współpracujących ze spółkami Grupy ARP szkół technicznych i zawodowych o wyższe szkoły zawodowe - w tym Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze. Celem porozumienia jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Teraz ARP S.A. wdraża program z zakresu wsparcia rozwoju polskiej nauki. ARP S.A.  zorganizował konkurs na najlepszą pracę doktorską, rozprawę doktorską, pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Konkurs skierowany jest do absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą: Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Szczegóły dotyczace konkursu, jego regulamin i zasady >>>

Informacje o organizatorze ARP S.A. >>>

red. R. Tomasik

Regulamin Konkurs Nr 1 Regulamin Konkurs Nr 1» [ 416.17 kB ]
Regulamin Konkurs Nr 2 Regulamin Konkurs Nr 2» [ 386.22 kB ]
instagram
instagram
instagram