Listy studentów II roku KPSW w Jeleniej Górze zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II EDYCJA

Listy studentów II roku KPSW w Jeleniej Górze zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II EDYCJA

Listy studentów II roku KPSW w Jeleniej Górze zakwalifikowanych do udziału w projekcie - II EDYCJA

pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym  pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby zakwalifikowane do projektu prosimy o oczekiwanie na wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.


Lista zakwalifikowanych studentow - DZiKS

Lista zakwalifikowanych studentow - WF