Listy studentów III roku zakwalifikowanych do projektu

Listy studentów III roku zakwalifikowanych do projektu

Listy studentów III roku KPSW w Jeleniej Górze zakwalifikowanych do udziału w projekcie

pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym  pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”
w ramach PO WER  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoby zakwalifikowane do projektu prosimy o oczekiwanie na wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Lista zakwalifikowanych studentów- Dietetyka IIIrok
Lista zakwalifikowanych studentów - DziKS IIIrok
Lista zakwalifikowanych studentów - ETI III rok
Lista zakwalifikowanych studentów - PED.stac. III rok