Myśli i obraz - seminarium naukowe

Myśli i obraz - seminarium naukowe

Humanistyczne Koło Naukowe Simulacrum oraz Towarzystwo Bachelardowskie Mythopoeia zapraszają Państwa na otwarte seminarium naukowe poświęcone teorii i praktyce obrazów.

11 stycznia 2019 r., o godz. 13:00 w Sali Seminaryjnej Biblioteki KPSW

Pojęcie obrazu, dalekie od jednoznaczności, stanowi bez wątpienia teoretyczne wyzwanie, które podejmują szeroko rozumiane nauki humanistyczne. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną teorie filozoficzne związane ze sferą obrazów (transcendentalizm, fenomenologia, hermeneutyka, kognitywistyka, psychoanaliza), a zatem – by posłużyć się sformułowaniem W.J.T. Mitchella – rozmaite sposoby „mówienia o obrazach”. Ponadto, nasza uwaga kierować będzie się ku temu, co „mówią obrazy” w domenie historii, kultury i społeczeństwa (filozofia polityki, analiza dyskursu medialnego).

Uczestnikami seminarium będą: prof. dr hab. Maria Kostyszak (Dyrektor Instytutu Filozofii UWr); prof. dr hab. Ilona Błocian (Instytut Socjologii i Filozofii UWr); prof dr hab. Leon Miodoński (Instytut Filozofii UWr); dr Paweł Greń (KPSW); dr K. Morawski (KPSW).

Serdecznie zapraszamy!!!

red. dr Karol Morawski

instagram
instagram
instagram