Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 29.10.2020

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ 29.10.2020

Szanowni studenci i pracownicy KPSW,

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze dysponuje środkami na wyjazdy studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+ w roku 2020, w ramach umowy KA103 2019 oraz KA103 2020.

Termin kolejnego naboru wniosków to 29.10.2020.

DLA STUDENTÓW:

Informacja o uczelniach, do których można jechać na studia w ramach określonych kierunków dostępna jest tutaj.

Na praktyki można wyjeżdżać do dowolnych instytucji, które wyrażą chęć przyjęcia studenta, w całej Unii Europejskiej.

Formularze wniosku i zaświadczenia dostępne są tutaj.

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji wyjazdów dostępne są tutaj:

http://wzz.kpswjg.pl/pl/erasmus-dla-studentow 

Tutaj zaś można poczytać o wrażeniach waszych kolegów z wyjazdów, które odbyli w poprzednich latach!

DLA PRACOWNIKÓW:

zgodnie z ogłoszeniem na stronie: http://wzz.kpswjg.pl/pl/aktualnosci/nabor-na-wyjazdy-w-ramach-programu-erasmus

Stypendia przyznane pracownikom w roku akademickim 2019/2020 nie przepadają, można je realizować do końca bieżącego roku akademickiego.

Podpisany wniosek (studenci i pracownicy) wraz z zaświadczeniem o znajomości języka (dla studentów z innych kierunków niż filologia) należy złożyć we wskazanym terminie do godziny 15:00. Pracownicy proponowane porozumienia wysyłają tylko drogą elektroniczną, nie wymaga on podpisu.

Zeskanowane dokumenty wymagające podpisu można też przesłać mailem: kamila.biniek@kpswjg.pl.

kamila.biniek@kpswjg.pl

Zapraszam serdecznie do konsultacji!

budynek nr 12, pokój nr 106

telefon 075 64 53 342

Kamila Biniek

specjalista ds. współpracy z zagranicą

instagram
instagram
instagram