Nabór na zajęcia Akademia Młodzieżowa

Nabór na zajęcia "Akademia Młodzieżowa"

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na zajęcia pod nazwą „Akademia Młodzieżowa” realizowane w ramach projektu pod nazwą „Akademia Młodego Studenta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór skierowany jest do uczniów z klas I-IV ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze.

 

Zajęcia będą realizowane w dwóch modułach:

                                                                  

Moduł 1: Zajęcia specjalistyczne propagujące zdrowy i bezpieczny styl życia.

 

Zajęcia będą odbywały się na krytej pływalni KPSW w Jeleniej Górze, po 2 godziny w tygodniu/ 60 godzin w roku. Cel zajęć: Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach nad wodą. Analiza wskaźnika BMI. Dbanie o sylwetkę. Zapobieganie występowaniu bólu kręgosłupa poprzez ćwiczenia w wodzie, doskonalenie stylów pływackich.

Liczba miejsc: 22 (2 grupy)

 

Moduł 2: Matematyka.

 

Zajęcia będą odbywały się w ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze.

Matematyka dla ambitnych:

Zajęcia dla uczniów klas IV technikum; 2 godziny w tygodniu/ 60 godzin w roku.

Cel zajęć: Przygotowanie do podjęcia studiów na wybranych, atrakcyjnych kierunkach studiów technicznych, przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym i osiągnięcie wysokich wyników.

Liczba miejsc: 32 (2 grupy)

Matematykę można polubić:

Zajęcia dla uczniów klas I i II; 2 godziny w tygodniu/ 60 godzin w roku.

Cel zajęć: Przedstawienie zagadnień matematycznych w prosty, przejrzysty sposób oraz wzbudzenie zainteresowań matematycznych wśród uczniów borykających się z           problemami zrozumienia tego przedmiotu.

Liczba miejsc: 16 (1 grupa)

Mistrz matematyki:

Zajęcia dla uczniów klas II i III; 2 godziny w tygodniu/ 60 godzin w roku.

Cel zajęć: Poszerzenie wiedzy pozaprogramowej oraz umiejętności rozwiązywania teoretycznych problemów matematycznych.

Liczba miejsc: 16 (1 grupa)

 

Wniosek o udział w projekcie  podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego ucznia (dotyczy osób niepełnoletnich) należy złożyć w sekretariacie szkoły ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze w terminie do 10 września 2020 r.

Regulamin rekrutacji „Akademia Młodzieżowa”

 

    

Projekt pod nazwą„Akademia Młodego Studenta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

instagram
instagram
instagram