Nabór na zajęcia  „Akademia Trzecioklasisty 2020”

Nabór na zajęcia „Akademia Trzecioklasisty 2020”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na zajęcia pod nazwą „Akademia Trzecioklasisty” realizowane w ramach projektu pod nazwą „Akademia Młodego Studenta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór skierowany jest do uczniów z klas III Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.

 

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w semestrze przez 6 godzin.

Program będzie realizowany w czterech modułach:

 

Moduł I: Zdrowy tryb życia, sport i rekreacja. Cel zajęć: podniesienie sprawności dzieci, rozwijanie zdolności i zainteresowań, przedstawianie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

Moduł II: Mój głos, to mój skarb. Cel zajęć: rozwijanie umiejętności głosowych w zakresie mowy i śpiewu, kształtowanie postaw społecznych  współdziałania w grupie i umiejętności kreatywnego myślenia.

 

Moduł III: Mózg – centrum dowodzenia. Cel zajęć: rozwijanie zdolności poznawczych z wykorzystaniem elementów zabawy i eksperymentów ze  świata chemii, fizyki i informatyki.

 

Moduł IV: Higiena w misji zdrowego organizmu. Cel zajęć: wprowadzenie nawyków higienicznych, rozwinięcie umiejętności w zakresie pierwszej  pomocy przy urazach i wypadkach.

 

Wniosek o udział w projekcie  podpisany przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły SP nr 8 w Jeleniej Górze w terminie do 9 października 2020 r.

Regulamin rekrutacji „Akademia Trzecioklasisty”

 

  

Projekt pod nazwą„Akademia Młodego Studenta” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

instagram
instagram
instagram