Najnowsza książka naszych wykładowców

Najnowsza książka naszych wykładowców

Na rynku wydawniczym ukazała się książka „Medialne obrazy wroga” autorstwa dra Pawła Grenia i dra Karola Morawskiego, wykładowców Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW. Poniżej prezentujemy fragment recenzji wydawniczej:

„Praca podejmuje trudny i bardzo rozległy problem badawczy wymagający długich studiów interdyscyplinarnych oraz dużej dojrzałości naukowej. W dodatku tytułowa i jakże aktualna w naszym życiu publicznym i politycznym kwestia nie doczekała się w naszej literaturze naukowej zbyt wielu ujęć, co zwiększa walory recenzowanej rozprawy […]  Rozprawa wychodzi z założenia, że mass media tworzą obecnie pewien „porządek kulturowy”, swego rodzaju filtr, którzy decyduje o postrzeganiu świata. To one wyznaczają sposoby komunikacji i emocjonalnego odczuwania świata. Media nie są tylko instrumentem, pośrednikiem, lecz łączą nas ze światem, kreują obrazy, symbole, doznania, które są fizycznie niedostępne, dlatego trudno odróżnić w nich fikcję od rzeczywistości. Albo nie można rozpoznać realnego od wyobrażonego, a mediosfera podsuwa człowiekowi obrazy, które w rzeczywistości nie istnieją."

Z recenzji dr hab. Jarosława Macały, prof. UZ

Autorzy pragną złożyć podziękowania władzom uczelni za wsparcie finansowe przy wydaniu tej publikacji.

red. WNHiS

instagram
instagram
instagram