Nowe systemy symulacyjno – pomiarowe wzbogacą pracownie informatyczne

Nowe systemy symulacyjno – pomiarowe wzbogacą pracownie informatyczne

W dniu 18 czerwca władze Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spotkały się za pomocą systemu wideokonferencyjnego z przedstawicielami firmy EC Test Systems Sp. z o.o., która jest autoryzowanym przedstawicielem firm Siemens Industry Software, PCB Piezotronics.

Tematem wiodącym wideokonferencji było zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych systemów symulacyjno-pomiarowych, a w dalszej perspektywie dokonanie zmian w programach studiów i wyposażenia laboratoriów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.
Firma przedstawiła systemy symulacyjno-pomiarowe powiązane z oprogramowaniem Siemens NX (dawniej Unigraphics) czyli program typu CAD/CAM/CAE, umożliwiający projektowanie wyrobu parametrycznie lub nieparametrycznie, bryłowo lub powierzchniowo.

Najważniejsze dziedziny zastosowań:

 • Wzornictwo przemysłowe i stylizacja,
 • Projekty opakowań,
 • Projekty mechaniczne,
 • Projekty systemów elektromechanicznych,
 • Symulacje mechaniczne,
 • Symulacje elektromechaniczne,
 • Projekty narzędzi i wyposażenia stałego,
 • Wytwarzanie,
 • Zarządzanie procesami inżynieryjnymi.

Omówiony system oparty jest o geometryczny kernel modelowania Parasolid® rozwijany przez UGS w Cambridge (Anglia). Podstawą oprogramowania są moduły do modelowania przestrzennego (Modeling), złożeń montażowych (Assembly) oraz rysunku technicznego (Drafting). Do analizy wytrzymałościowej części lub zespołów w NX wykorzystywana jest Metoda elementów skończonych (MES) przy pomocy wbudowanego pakietu NX Nastran lub innych, zewnętrznych programów obliczeniowych tzw. solverów. Umożliwia także analizę kinematyki i dynamiki mechanizmów (Motion simulation).

NX posiada wiele specjalizowanych modułów dostosowanych do wymagań różnych dziedzin przemysłu. Do najczęściej wykorzystywanych są moduły:

 • projektowanie form wtryskowych - Mold Wizard,
 • tłoczników postępowych, wykrojników, gętników i innych – Progressive Die Wizard
 • projektowanie elementów z blach tłoczonych – Sheet Metal i Aerospace sheet Metal
 • projektowanie statków – Ship Design
 • rozmieszczania i wyznaczania przebiegu instalacji elektrycznych oraz „mechanicznych – moduły z grupy „Routing”.

Program ma wbudowany moduł Manufacturing przeznaczony do generowania ścieżek narzędzi dla obrabiarek CNC umożliwiający programowanie obróbki w pełnym zakresie do 5 osi sterowanych w sposób ciągły. Umożliwia również stworzenie wirtualnej obrabiarki i bezpośrednią symulację kodu programu w środowisku roboczym. Dostępny jest pakiet narzędzi serii „Post Builder” do tworzenia i edycji postprocesorów dla danego typu maszyny.

źródło: www.camdivision.pl, wikipedia.

Zaproponowany władzom uczelni zestaw narzędzi daje znaczące usprawnienia w celu wspomagania użytkownika w zakresie:

 • szybszego projektowania Simcenter 3D
 • rozszerzenie NX w kierunku zaawansowanych obliczeń inżynierskich,
 • moduły do zaawansowanych obliczeń strukturalnych, termicznych, multibody, korelacji, druku 3d, wibroakustyki Simcenter Amesim
 • oprogramowanie do symulacji systemów mechatronicznych,
 • Sprzęt pomiarowy Simcenter SCADAS,
 • Simcenter TestLab
 • Rozwiązania pomiarowe pod kątem projektu pomiarowego.

red. mgr inż. Eugeniusz Gronostaj, mgr Rafał Tomasik, fot. www.camdivision.pl

instagram
instagram
instagram