Nowości w ofercie dydaktycznej KPSW

Nowości w ofercie dydaktycznej KPSW

Planowane kierunki i specjalności studiów stacjonarnych:

Dietetyka, studia licencjackie >>>
specjalności:
• dietetyka w rekreacji - NOWOŚĆ
• dietoterapia i dietoprofilaktyka - NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia licencjackie >>>
specjalności:
• event i kreowanie wizerunku - NOWOŚĆ
• korespondent sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych - NOWOŚĆ
• kreowanie wizerunku i reklama
• promocja w turystyce górskiej - NOWOŚĆ

Edukacja Techniczno – Informatyczna, studia inżynierskie >>>
specjalności:
• hybrydowe systemy zasilania - NOWOŚĆ
• inżynieria oprogramowania - NOWOŚĆ
• systemy informatyczne w medycynie - NOWOŚĆ

Filologia, studia licencjackie >>>
specjalności:
• filologia angielska z językiem biznesu - NOWOŚĆ
• filologia angielska nauczycielska
• filologia germańska z językiem biznesu - NOWOŚĆ
• filologia germańska z realioznawstwem - NOWOŚĆ

Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie - NOWOŚĆ >>>

Pedagogika, studia licencjackie >>>
specjalności:
• logopedia - NOWOŚĆ
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
• pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
• pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego - NOWOŚĆ
• resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym - NOWOŚĆ
• resocjalizacja z kryminologią - NOWOŚĆ
• resocjalizacja z psychologicznym przygotowaniem do pracyw służbach mundurowych - NOWOŚĆ
• terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka

Pielęgniarstwo, studia licencjackie i magisterskie - NOWOŚĆ >>>

Wychowanie Fizyczne, studia licencjackie >>>
specjalności:
• animator czasu wolnego
• trener personalny

Rekrutacja on-line

Planowane kierunki studiów podyplomowych:


Planowane kursy: