Nowy Statut KPSW

Nowy Statut KPSW

Szanowni Państwo,

w  związku z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym  Rektor naszej Uczelni prof. dr hab. Marian Ursel powołał Komisję  do opracowania nowego Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (Zarządzenie Rektora nr 31/2018 z dnia 29.10.2018 r).

W związku z tym zwracam się z prośbą do całej Społeczności Akademickiej o pisemne zgłaszanie wszelkich sugestii i proponowanych zmian do nowego dokumentu. Propozycje można składać do  swoich przedstawicieli w Komisji lub bezpośrednio do rektoratu KPSW w terminie do 15 grudnia br.  

Przewodniczący Komisji

dr inż. Tadeusz Lewandowski