Oferta pracy: Lektor w Zakładzie Filologii

Oferta pracy: Lektor w Zakładzie Filologii

Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs

na stanowisko lektora języka angielskiego

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska

SŁOWA KLUCZOWE: lektorat języka angielskiego

 

Warunki konkursu:

 

a)     posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej o profilu nauczycielskim

 

Wymagane dokumenty:

 

a)     odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie filologii angielskiej

b)     CV

 

 

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

 

Termin składania dokumentów upływa 18.11.2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21.11.2014 r.

 

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

instagram
instagram
instagram