Oferta pracy pracownik ds. BHP

Oferta pracy pracownik ds. BHP

     

 

 

 

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA   W JELENIEJ GÓRZE 

 Z A T R U D N I

     Specjalistę ds. BHP

w wymiarze czasu pracy  0,25 etatu

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Nadzór nad zgodnością procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP
 • Prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi
 • Udział w tworzeniu wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP
 • Stałe podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników Uczelni,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków BHP oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wykonywanie dokumentacji powypadkowej
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP (szkolenia wstępne, okresowe) dla pracowników i studentów
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Biegłej znajomości przepisów BHP i PPOŻ,
 • Uprawnienia inspektora BHP,
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe jako Inspektor / Specjalista ds. BHP.

CV należy kierować w terminie do 07.10.2020 r. na adres: kadry@kpswjg.pl lub pocztą:

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

    Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa
  .
instagram
instagram
instagram