Oferta pracy pracownik dziekanatu

Oferta pracy pracownik dziekanatu

               

 

 KARKONOSKA

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

                              W JELENIEJ GÓRZE                         

 

        Z A T R U D N I                 

  na podstawie umowy o pracę na czas określony (na czas zastępstwa)

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Pracownika Dziekanatu

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

 • Przygotowywanie, wydawanie i kompletowanie dokumentów dotyczących rekrutacji kandydatów na studia;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji toku studiów studentów;
 • bieżąca obsługa studentów i nauczycieli akademickich.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • dobrej, praktycznej znajomości MS Office;
 • mile widziana znajomość systemu ProAkademia;
 • kreatywności, komunikatywności;
 • wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.

 

 

CV i list motywacyjny należy kierować w terminie do 10.11.2020 r. na adres: kadry@kpswjg.pl lub pocztą:

Karkonoska Państwowa Szkoła Zawodowa

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

 

    Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

 

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa
  .
instagram
instagram
instagram