Office 365 i Teams dla studentów i wykładowców KPSW.

Office 365 i Teams dla studentów i wykładowców KPSW.

Szanowni Państwo, drodzy studenci i wykładowcy!

Pragniemy przedstawić Państwu nowe rozwiązanie dla naszych studentów i wykładowców w postaci darmowej usługi Microsoft Office 365 A1 dla instytucji edukacyjnych.

Microsoft Office365 A1 dla instytucji edukacyjnych to zbiór usług umożliwiających udostępnianie materiałów dydaktycznych, wspólną pracę nad nimi oraz prowadzenie wideokonferencji i zajęć online. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich naszych pracowników i studentów. Zawiera aplikacje pakietu Office online (wersje uruchamiane w przeglądarce internetowej) m.in. Word, Power Point, Excel i OneNote, przestrzeń dyskową usługi OneDrive, oraz aplikację Microsoft Teams która stała się w ostatnim czasie szeroko stosowanym standardem, umożliwiającym prowadzenie zajęć online (wideokonferencje z możliwością nagrywania i udostępniania swojego pulpitu).

Logowanie do usługi: https://login.microsoftonline.com

Konta dla studentów i wykładowców zostały już założone na podstawie danych z poszczególnych Wydziałów oraz z  Działu Kadr. Nazwy kont użytkowników (identyfikatory użytkownika) służące do logowania do usługi mają następującą postać:

- dla studentów: nrindeksu@student.kpswjg.pl, np. 56223@student.kpswjg.pl

- dla pracowników:  imie.nazwisko@pracownik.kpswjg.plnp. jan.nowak@pracownik.kpswjg.pl(bez polskich znaków).

Informacje dotyczące formatu hasła pierwszego logowania zostaną przesłane na indywidualne konta studentów w Wirtualnym Dziekanacie, a w przypadku pracowników na ich służbowe adresy e-mail w domenie kpswjg.pl

Każdy student i pracownik korzystający z usługi Office 365 zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu usługi Office 365 KPSW.

Informacje i instrukcje dla wykładowców dotyczące aplikacji Microsoft Teams umożliwiającej prowadzenie zajęć online znajdują się w serwisie pracowniczym KPSW (https://prac.kpswjg.pl) w zakładce E-learning.

Informacje dla studentów, w tym regulamin korzystania z usługi Office 365 oraz instrukcje dotyczące aplikacji Microsoft Teams znajdują się na stronie głównej KPSW w zakładce Studenci -> E-Learning

W przypadku problemów prosimy o kontakt e-mail z Sekcją informatyzacji KPSW – it@kpswjg.pl

>>> Regulamin usługi Office 365 KPSW <<<

>>> Pierwsze logowanie w usłudze Office 365 <<<

>>> Odzyskiwanie hasła w usłudze Office 365 <<<

>>> Instrukcja Microsoft Teams dla studentów <<<

>>> Instrukcja Microsoft Teams dla wykładowców <<<

>>> Szybki start w usłudze Microsoft Teams <<<

 

Sekcja Informatyzacji
KPSW w Jeleniej Górze

instagram
instagram
instagram