Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika inżynieryjno technicznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika inżynieryjno technicznego

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

zatrudni pracownika inżynieryjno–technicznego

w wymiarze pełnego etatu (1osoba)

w Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych

 

 

Na stanowisku pracownika inżynieryjno–technicznego, może być zatrudniona osoba, która:

 

  1. Posiada co najmniej stopień inżyniera

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  1. Przygotowanie techniczne i organizacyjne miejsc do prowadzenia zajęć dydaktycznych (laboratoria i sale wykładowe)
  2. Obsługa i konserwacja aparatury i sprzętu dydaktycznego.
  3. Prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi i laboratoryjnymi.
  4. Obsługa administracyjna procesu dydaktycznego (ewidencja, planowanie przeglądów, legalizacja przyrządów, spisy z natury)
  5. W uzgodnieniu z kadrą dydaktyczną katedry terminowe przygotowanie stanowisk do ćwiczeń laboratoryjnych tj. skompletowanie i przygotowanie aparatury, urządzeń oraz instrukcji do ćwiczeń.
  6. W uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia opracowanie instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych
  7. Opieka nad aparaturą i urządzeniami znajdującymi się w laboratoriach i salach wykładowych.

 

Wymagane dokumenty:

1.    Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego inżyniera

2.    CV

3.    List intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

 

Miejsce składania dokumentów:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub e-mail kadry@kpswjg.pl

 

Termin składania ofert: 15.09.2020 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
.


 

instagram
instagram
instagram