Ogłoszenie o naborze na  stanowisko Technika symulacji medycznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Technika symulacji medycznej

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE

OGŁASZA NABÓR

na Technika symulacji medycznej

w ramach projektu

„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

- Obsługa techniczna zajęć symulacyjnych w MCSM (obsługa techniczna sprzętu audio-wideo tj kamer i rejestratorów, oprogramowania symulacyjnego, symulatorów medycznych)
- Nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego
- Przygotowanie sal MCSM do zajęć i egzaminów (przygotowanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności zestawów i urządzeń)
- Wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu
- Obsługa techniczna egzaminów prowadzonych w MCSM
- Obsługa techniczna zawodów symulacyjnych prowadzonych w MCSM
- Obsługa techniczna konferencji i zjazdów organizowanych w ramach MCSM
- Wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w MCSM

Od kandydatów oczekujemy:

- Wykształcenia: preferowane - wyższe w zakresie nauk technicznych, medycznych lub informatycznych
- Doświadczenia na stanowisku technicznym
- Znajomości zagadnień i terminologii z zakresu obsługi urządzeń informatycznych i medycznych (mile widziana znajomość sprzętu medycznego i szpitalnej aparatury medycznej, zarówno elektronicznej jak i mechanicznej)
- Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera – Systemy operacyjne: Microsoft Windows: 7,8,10. Apple: MacOs Lion, Mountain Lion, Mavericks. Android
- Bardzo dobrej znajomości oprogramowania biurowego Microsoft Word, Excel, Power Point,
- Umiejętności obsługi analogowych i cyfrowych urządzeń audio-wizualnych (tablet, smart TV, rzutnik multimedialny)
- Znajomości języka angielskiego – na poziomie pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej
- Gotowości do pracy w godzinach odpowiadających realizacji zajęć w systemie przed i popołudniowym
- Mile widziana znajomość systemów monitoringu wizyjnego i archiwizacji danych obrazowych
- Mile widziane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, BLS, EPLS, ITLS, obsługi sprzętu medycznego, systemów monitoringu wizyjnego i obsługi

w zakresie predyspozycji osobowościowych:

- Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
- Otwartości na nowe rozwiązania technologiczne,
- Kreatywności i rzetelności,
- Samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy,
- Odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
- Gotowości do stałego podnoszenia kwalifikacji,

Oferujemy:
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu w projekcie „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”
- Pakiet świadczeń socjalnych,
- Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
- Pracę w budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

CV i list motywacyjny należy kierować w terminie do 28.12.2018 r. na adres: kadry@kpswjg.pl lub pocztą:

Karkonoska Państwowa Szkoła Zawodowa

Sekcja Kadr

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

instagram
instagram
instagram