Podsumowanie Seminarium Online

Podsumowanie Seminarium Online

20 stycznia odbyło się spotkanie w formule online poświęcone zdalnemu nauczaniu języków obcych. 

Celem Seminarium "Zdalne nauczanie języków obcych w perspektywie nauczycieli, uczniów i studentów" było przedstawienie zagadnień związanych ze zdalnym nauczaniem języków obcych, a także rozmowa oraz wymiana poglądów i doświadczeń w edukacji online.

W 2020 roku zdalne nauczanie stało się nową rzeczywistością uczniów, nauczycieli, wykładowców i studentów. Wieloaspektowość problemów związanych ze zdalną nauką wymaga szerokiego omówienia - nie tylko w kontekście nauczania języków obcych, ale nauczania każdego przedmiotu, z jakim trzeba mierzyć się sprzed monitora - i poszukiwania rozwiązań. Zarówno nauczyciel jak i uczeń musi dostosować się do nowych okoliczności, a edukacja jest jedną z tych dziedzin, które pandemia dotknęła dotknęła najmocniej. 

Podczas Seminarium omówione zostały trudności, jakie narzuca zdalna edukacja języków obcych. Nie zabrakło głosów eksperckich - dziękujemy prelegentkom prof. zw. dr hab. Annie Michońskiej-Stadnik, dr Katarzynie Sradomskiej, dr Marcelinie Szewczuk-Sadowskiej.

Dziękujemy uczestnikom Seminarium Online za zainteresowanie i udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że kolejne projekty i wydarzenia będą cieszyły się równie wysoką frekwencją. 

Organizatorem Seminarium Online był Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

instagram
instagram
instagram