Porozumienie KPSW – KARR S.A.

Porozumienie KPSW – KARR S.A.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze podpisała porozumienie z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego. Wspólne działania będą dotyczyły obszaru  badawczo-rozwojowego.
 
Jest to początek wartościowej współpracy, która ma na celu rozwój studentów, absolwentów i pracowników dydaktycznych Uczelni. To integracja współpracy pomiędzy dwoma instytucjami na rzecz innowacyjności, która ma pozytywnie wpływać na rozwój. Wymiana wiedzy, doświadczenia, informacji, doradztwo i wzajemne wsparcie w realizacji postawionych zadań to jedne z głównych celów podpisanego porozumienia. 
 
W przyszłości podjęta współpraca ma przynieść również efekty w postaci utworzenia nowych kierunków studiów z uwzględnieniem wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostaje promocja Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w regionie i za granicą. 
Jest to inicjatywa mająca na celu wydobycie bogatego potencjału, jakim dysponuje Uczelnia. Misją KARR S.A. natomiast jest partnerskie wspieranie rozwoju instytucji poprzez świadczenie usług m.in. w obszarach usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych i promocyjnych. 
 
„Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa to Uczelnia z dużym potencjałem, cieszę się, że dołączają do nas kolejni partnerzy. Wspólnie budujemy kapitał naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny. Jestem przekonana, że współpraca z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego zaowocuje obopólnymi korzyściami.” Rektor KPSW, dr n. med. Wioletta Palczewska. 
 
„Dzisiejsze porozumienie nadaje nowy wymiar współpracy pomiędzy naszymi podmiotami. Nasze wspólne działania, inicjatywy, współpraca przy realizacji międzynarodowych projektów będą korzystne nie tylko dla Partnerów porozumienia, ale przede wszystkim będą miały na celu rozwój naszego miasta, regionu oraz oczywiście środowiska naukowego. Bardzo się cieszymy i jesteśmy wdzięczni Pani Rektor i Uczelni, za bardzo szybką decyzję i merytoryczne wsparcie w dotychczasowych działaniach” Prezes KARR Hubert Papaj
 
Porozumienie KPSW – KARR S.A.
Porozumienie KPSW – KARR S.A.
Porozumienie KPSW – KARR S.A.
instagram
instagram
instagram