Praca dla lektora w Zakładzie Filologii

Praca dla lektora w Zakładzie Filologii

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko lektora

w wymiarze 0,77 etatu

w Zakładzie Filologii

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Dyscyplina naukowa: filologia angielska

Data ogłoszenia: 14.01. 2019 r.

Termin składania ofert: 14.01.2019 – 13.02.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 15.02.2019 r.

Słowa kluczowe: lektorat języka angielskiego

Warunki konkursu:

1. posiadanie tytułu magistra filologii angielskiej,

2. doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. dyscypliną naukową,

3. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

1. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

2. CV

3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym zgodne z ww. specjalnością

4. List intencyjny oraz podanie o zatrudnienie

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

e-mail: dziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn!

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

lektor filologia styczeń 2019 lektor filologia styczeń 2019» [ 379.52 kB ]
instagram
instagram
instagram