Profesjonalne oprogramowanie trafi do pracowni informatycznych

Profesjonalne oprogramowanie trafi do pracowni informatycznych

W ramach projektu pod nazwą Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono nabór studentów drugiego roku kierunku informatyczno-technicznego na nowe specjalności, ukierunkowane na wizualizację informacji i sterowanie.
 
Uczelnia w ramach przedsięwzięcia Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości 2019 wyposaża pracownie informatyczne oraz telewizyjną, kierunków informatyczno-technicznego dziennikarskiego o profesjonalne oprogramowanie specjalistyczne:
 • Wonderware Development Studio 2017 
  czyli oprogramowanie dedykowane dla systemów HMI, SCADA, zaprojektowane dla skomplikowanych maszyn, większych obiektów, a także całych linii produkcyjnych, przeznaczony do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Oprogramowanie to jest używane przez zakłady produkcyjne w regionie jeleniogórskim, w których studenci mogą odbyć obowiązkowe 6 miesięczne praktyki zawodowe m. in.: DWS Draexlmaier, Ładziński Zakłady Metalowe, Jelenia Plast Sp. z o.o.
  Przykładowy wygląd interfejsu oprogramowania:

 • Pakiet SolidWorks Education Edition 
  to narzędzie do nauki CAD i jest kompletnym źródłem wiedzy do nauki projektowania mechanicznego 3D CAD, sprawdzania poprawności projektów oraz zarządzania danymi.
  Przykładowy wygląd interfejsu oprogramowania:

 • Pakiet Edgecam 2020
  Oprogramowanie to jest wiodącym w świecie systemem CAM (Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania). Tworząc wydajny kod NC, wspomaga obróbkę skrawaniem we wszystkich branżach przemysłu. Łączy wyrafinowane metody generowania ścieżek narzędzi z wyjątkową prostotą interfejsu użytkownika.
  Przykładowy wygląd interfejsu oprogramowania:


   
 • Inventor 2020 - oprogramowanie, w które są już wyposażone pracownie informatyczne.
  Jest to profesjonalne narzędzię do projektowania 3D elementów mechanicznych, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Przykładowy interfejs oprogramowania:

   
   
 • Magix Movie Edit Pro 2019  
  Program do cyfrowej obróbki filmów. Przykładowy widok interfejsu uzytkownika:

   
 • Adobe Premiere Pro CC - oprogramowanie na wyposażeniu Pracowni Telewizyjnej.
  Profesjonalne narzędzie do obróbki i montażu filmów. Przykładowy interfejs użytkownika:
 
Aplikuj na inżynierski kierunek informatyczno-techniczny w KPSW. >>>
red. R. Tomasik
instagram
instagram
instagram