Profesor Kołodziejski ekspertem NAWA

Profesor Kołodziejski ekspertem NAWA

Na podstawie par. 2 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia Nr 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w sprawie ekspertów zewnętrznych NAWA pracownik naszej uczelni, dr hab. prof. KPSW Maciej Kołodziejski został ekspertem w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Profesor Kołodziejski będzie opiniował wnioski w następujących typach programów wymiany akademickiej: Mobilność krótkookresowa, Mobilność średnio- i długookresowa naukowców i doktorantów, Oferta dydaktyczna.

Po wielu latach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (jako rzeczoznawca podręczników oraz ekspert) współpraca w zakresie mobilności akademickiej nabiera nowego kształtu.

Strona NAWA >>>

red. dr Beata Telążka

instagram
instagram
instagram