Przedłużono termin zwrotu książek do Biblioteki

Przedłużono termin zwrotu książek do Biblioteki

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej informuje, że przedłużono termin zwrotu książek do 30.09.2020 roku. Dotyczy to książek wypożyczonych przez pracowników w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów, którzy wypożyczyli książki w semestrze letnim 2019/2020. Studenci ostatnich roczników zwracają książki najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej (przed obroną). Pracownicy kończący prace w KPSW zwracają książki w czasie podpisywania karty obiegowej. Przed zwrotem książek należy uzgodnić z dyżurnym bibliotekarzem datę i godzinę zwrotu pod numerem 756453352.

Dyrektor Biblioteki
mgr Kazimierz Stąpór

instagram
instagram
instagram