Przedstawiciele KPSW w Chinach

Przedstawiciele KPSW w Chinach

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele KPSW: Prorektor  Tadeusz Lewandowski, Kanclerz Grażyna Malczuk oraz uczelniany koordynator programu Erasmus+ Kamila Biniek przebywali w zaprzyjaźnionym z Jelenią Górą, chińskim mieście Changzhou. Omawiano głównie sprawę współpracy uczelni i wymianę kadr, ale także możliwości wymiany grup studenckich. Chińczycy okazują spore zainteresowanie szczególnie współpracą w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych, medycznych (farmacja, pielęgniarstwo) oraz w obszarze turystyki.

Delegacja z naszej uczelni miała wreszcie okazję zwiedzić Changzhou Technician College of Jiangsu Province (Wyższą Szkołę Techniczną Chanzghou), z którym mamy już od 2014 roku podpisaną umowę w ramach programu Erasmus+. W ramach dotychczasowej współpracy, dzięki funduszom unijnym,  czworo pracowników tej uczelni odbyło w KPSW szkolenie z zakresu wymiany międzynarodowej, poznało zasady działania szkolnictwa wyższego w Polsce i Unii Europejskiej, a także prowadziło wykłady dla studentów KPSW. Obecnie dysponujemy dofinansowaniem na pokrycie kosztów przyjazdu kolejnego wykładowcy, pani Duan Huaquin, która w październiku 2018 poprowadzi zajęcia dla studentów z podstaw tradycyjnej chińskiej farmacji.

Dzięki zaproszeniu pana prezydenta Marcina Zawiły do udziału w delegacji Jeleniej Góry do Changzhou poznaliśmy również inne uczelnie i szkoły zawodowe w tym mieście:

  1. Instytut  Techniczny Turystyki i Handlu Changzhou
  2. Instytut Technologii Changzhou
  3. Uniwersytet Changzhou

Nasza delegacja była pod wrażeniem ogromnych rozmiarów tych instytucji. Kampus studencki Uniwersytetu Changzhou, obejmującego trzy inne zawodowe szkoły wyższe,  liczy sobie obecnie ponad 90.000 studiujących. Samo miasto jest w liczbach bezwzględnych większe od... Warszawy, a zaledwie w odległości 140 km od niego leży drugie co do wielkości miasto świata: Szanghaj, którego szacowana populacja wynosi ponad 24 miliony osób.

Podczas wyprawy do Chin przedstawiciele KPSW, a także jeleniogórskiego Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczyli w historycznym momencie podpisania aktualizacji umowy między miastem Jelenia Góra oraz Changzhou. Relacja z tego wydarzenia pojawiła się również w lokalnych chińskich mediach: http://www.changzhou.gov.cn/ns_news/195152954092063.

Kontakty pomiędzy miastami Jelenia Góra i Changzhou zostały zainicjowane przez jeleniogórskich przedsiębiorców, którzy już ponad 10 lat temu zakupili tam ... fabrykę. Nasza delegacja w towarzystwie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry miała okazję spotkać się także z przedstawicielami tej firmy: PMP-Poland S.A. Podkreślali, że chiński partner jest trudny i wymagający, ale relacje gospodarcze są korzystne dla obu stron.

Planując rozszerzenie współpracy z nowo poznanymi uczelniami wyższymi z tego miasta mamy nadzieję, że okaże się ona również owocna.

Współpraca między miastami
 W Changzhou Technician College1
1 W Changzhou Technician College2
 W Changzhou Technician College4
 W Changzhou Technician College Huaquin Duan
 W Changzhou Technician College6
 W Changzhou Technician College7
 W Changzhou Technician College8 hasła przewodnie!
 W Changzhou Technician College przygotowania do konkursu
 W Changzhou Technician College osiągnięcia i patenty
 W Changzhou Technician College - prorektorzy:)
Changzhou Technic. Inst. of Tour and Commerce- w drodze
 Changzou Techn. Inst of Tour.Commerce budynek główny
Changzhou Technic. Inst. of Tour and Commerce-inspirujące schody
Changzhou Technic. Inst. of Tour and Commerce
Changzhou Inst of Technology - powitanie
Changzou Institute of Technology-Pani Kanclerz z Prorektorem
Changzhou Inst of Technology - jeden z wielu budynków....
Changzhou na Obwodnicy
Changzhou University - makieta
Changzhou University
w  PMP Poland6
w  PMP Poland3
w  PMP Poland4
w  PMP Poland2