Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała projekt nowego Statutu

Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała projekt nowego Statutu

24 maja 2019 roku odbyło się I inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Uczelni KPSW oraz zaproszone osoby – JM Rektor prof. dr hab. Marian Ursel, Prorektor Pan dr inż. Tadeusz Lewandowski i mgr Marcin Michalak.

W skład naszej Rady Uczelni wchodzą: mgr Piotr Miedziński – Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, mgr inż.  Aleksander Lachowicz – Prezes ZETO Jelenia Góra oraz  lek. med. Zbigniew Markiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa WCSzKJ jako członkowie zewnętrzni oraz dr Monika Sobolak, mgr Magdalena Baczyńska, inż. Iwona Czerny i Ada Mendyk – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego jako przedstawiciele wspólnoty Uczelni.

Zgodnie z nową Ustawą  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - do zadań Rady Uczelni należy m.in.  opiniowanie projektu strategii uczelni i projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez Senat.

Podczas I  inauguracyjnego posiedzenia Rady Uczelni Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Przewodniczący Senatu JM Rektor prof. dr hab. Marian Ursel wręczył akty powołania na członka Rady Uczelni KPSW w Jeleniej Górze. Przewodniczący Rady Uczelni Pan mgr Piotr Miedziński pogratulował nowym członkom Rady powołania do tego zaszczytnego grona. 

Rada Uczelni uchwaliła Regulamin zasad funkcjonowania Rady Uczelni  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz pozytywnie zaopiniowała projekt nowego Statutu  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

red. M. Dąbek

20190524_093509
20190524_093531
20190524_093533
20190524_093551
20190524_093614
20190524_093615
20190524_093641
20190524_093647
20190524_093703
instagram
instagram
instagram