Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach w 2019

Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach w 2019

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w 2019 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych.
 
Uczestnikami szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
 
Wniosek o udział w szkoleniu / studiach podyplomowych / kursie należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 12 lutego 2019 r. do godz. 15.00.
 
instagram
instagram
instagram