Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych KPSW w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach, st.podypl. oraz kursach realizowanych w 2019 r. w ramach projektu

Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych KPSW w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach, st.podypl. oraz kursach realizowanych w 2019 r. w ramach projektu

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w 2019 r. lub rozpoczynających realizację w 2019 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych.
Uczestnikami szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
 
Wniosek o udział w szkoleniu / studiach podyplomowych / kursie należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 5 lipca 2019 r. do godz. 14.00.
instagram
instagram
instagram