Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na funkcję Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na funkcję Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację pracowników na funkcję koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do pracowników kadry dydaktycznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”.

Wypełniony wniosek o udział w rekrutacji należy złożyć w Rektoracie KPSW (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 5.02.2021. godz. 14:00.

Uczelnia bez barier - Wniosek dla kandydatów Uczelnia bez barier - Wniosek dla kandydatów» [ 134.50 kB ]
instagram
instagram
instagram