Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na szkolenie pn. Komunikacja i savoir vivre z Osobą Niepełnosprawną

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na szkolenie pn. Komunikacja i savoir vivre z Osobą Niepełnosprawną

Projekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację pracowników na szkolenie pod nazwą Komunikacja i savoir vivre z Osoba Niepełnosprawną w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”.

Wypełniony Wniosek o udział w rekrutacji należy złożyć w Rektoracie KPSW (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 5.02.2021 godz. 14:00.

Wniosek do pobrania Wniosek do pobrania» [ 131.50 kB ]
instagram
instagram
instagram