Rekrutacja pracowników KPSW w Jeleniej Górze na funkcję Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rekrutacja pracowników KPSW w Jeleniej Górze na funkcję Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jelenia Góra 23.09.2021

Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze na funkcję Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych.

          Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację pracowników na funkcję koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do pracowników kadry dydaktycznejz Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”.

Wniosek o udział w rekrutacji wraz z wypełnionym formularzem zawierającym dane osobowe powierzone do przetwarzania oraz oświadczenie uczestnika projektu (RODO) należy złożyć w Rektoracie KPSW (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 29.09.2021. godz. 14:00.

Wniosek Wniosek» [ 268.50 kB ]
Regulamin Rekrutacji pracowników Regulamin Rekrutacji pracowników» [ 266.00 kB ]
Oświadczenie uczestnika projektu Oświadczenie uczestnika projektu» [ 760.00 kB ]
Dane osobowe powierzone do przetwarzania Dane osobowe powierzone do przetwarzania» [ 103.50 kB ]
instagram
instagram
instagram